728 x 90

تعمیق شقه و شکاف نظام زیر ضرب قیام، نمونه‌یی از واکنش‌ها در رسانه‌های حکومتی و مطرح کردن «استعفای رئیسی»

آخوند رئیسی جلاد
آخوند رئیسی جلاد

تعمیق شقه و شکاف نظام در زیر ضرب قیام

و نمونه‌یی از واکنش‌ها در رسانه‌های حکومتی و مطرح کردن «استعفای رئیسی»

پس از زوزه‌های گماشته خلیفه درمانده دربارهٔ «مردودیت خواص»!

سایت تابناک- متعلق به پاسدار محسن رضایی (معاون رئیسی جلاد) ۲۹ آبان ۱۴۰۱:

غلامعلی رجایی تحلیلگر و کارشناس حکومتی گفت: آقای رئیسی اگر دلسوز کشور است و می‌خواهد خدمتی به کشور کند، پایان کار دولت خود را اعلام و از مسئولیت ریاست‌جمهوری استعفا دهد تا دولت جدیدی که از پس اداره کشور برمی‌آید مسئولیت را به دست گیرد.

به گزارش «تابناک» به‌نقل از نامه نیوز، غلامعلی رجایی درباره مصادیق خواص مردودشده از نگاه رئیس‌جمهور گفت: هر چند می‌شود حدس زد ولی این کار درستی نیست که بگوییم چه کسانی مصادیق صحبت رئیس‌جمهور بودند. رئیسی باید طوری صحبت کند منظور صحبتش برای مردم روشن باشد.

وی افزود: قاعدتاً منظور آقای رئیسی کسانی نیستند که هم‌اکنون بر سر مسئولیت قرار دارند بلکه آنهایی هستند که از حاکمیت دور شدند. در این رابطه باید یادآور شد این افراد با اراده و میل خودشان از حاکمیت دور نشدند چون شرایط انتخابات را برای آنها به گونه‌ای کردند که آنها نتوانند در حکومت نقشی ایفا کنند.

از آنجا که دولت سیزدهم از پس این ابر بحران بر نمی‌آید و نشان داد تدابیرش برای معیشت مردم، دیپلماسی خارجی، دیپلماسی داخلی کارآیی ندارد بنابراین آقای رئیسی اگر دلسوز کشور ‌ است و می‌خواهد خدمتی به کشور کند، پایان کار دولت خود را اعلام و از مسئولیت ریاست‌جمهوری استعفا دهد تا دولت جدیدی که از پس اداره کشور برمی‌آید مسئولیت را به دست گیرد.

سایت تابناک (رژیم)-۲۹آبان

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/45b1fbf9-97ab-4f75-bb1b-e4f065608c15"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات