728 x 90

تعطیلی مؤسسه وابسته به رژیم ایران در لندن

تعطیلی مؤسسه وابسته به رژیم ایران در لندن
تعطیلی مؤسسه وابسته به رژیم ایران در لندن


«مرکز موسوم به اسلامی انگلیس» در لندن که از مؤسسات وابسته به رژیم آخوندی و معروف به دفتر خامنه‌ای در لندن بود روز چهارشنبه سوم خرداد بسته شد.
کمیسیون خیریه انگلستان در همین روز اعلام کرد که اعضای هیأت‌امنای مؤسسه خیریه «مرکز اسلامی انگلیس» را از کار برکنار کرده و یک مدیر موقت را برای نظارت بر فعالیت‌های خیریه این مرکز منصوب کرده است.
از سویی دیگر تام توگنهات، معاون امنیتی وزیر کشور انگلستان، با استقبال از برکناری متولیان «مرکز اسلامی انگلیس» اضافه کرد «درباره تهدیدات ایران در انگلستان هشدار داده بودم و برکناری متولیان این مرکز که گزارش‌شده با این رژیم ارتباط دارد و مدیر متولی آن توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود، پیشرفت خوشایندی است».
خاطر نشان می‌شود که توگندات هفته گذشته در گفتگویی با تایمز، این مرکز را یک «تهدید شوم» علیه این کشور توصیف کرد و گفته بود که برای مبارزه با این تهدید شوم که کشوری را اشغال کرده و اکنون کشور ما را تهدید می‌کند، در تلاش است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c8edd534-7738-487e-b909-778aaef19423"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات