728 x 90

تظاهرات یاران شورشگر و اشرف‌نشان، محکومیت اعدام وحشیانه شهید قیام‌آفرین مصطفی صالحی توسط قضاییه جلادان

تظاهرات و آکسیون در اسلو – بخارست – بروکسل – یوتوبوری – آرهوس ۱۷مرداد۹۹

تظاهرات و آکسیون در  اسلو  ۱۷مرداد۹۹
تظاهرات و آکسیون در اسلو ۱۷مرداد۹۹
  • تظاهرات یاران شورشگر و اشرف‌نشان در اسلو- یوتوبوری-بروکسل- بخارست- آرهوس

تظاهرات یاران شورشگر و اشرف‌نشان در اسلو -۱۷مرداد

اشرف‌نشانان مقیم اسلو در اعتراض به اعدام مصطفی صالحی شهید قیام دی‌ماه ۹۶ طی تجمعی به اعتراض برخاستند. آنها شعار می‌دادند:

«شورش قیام آزادی این است شعار ملی...

خامنه‌ای ای جلاد سرنگونت می‌کنیم...

هر لحظه با قیامیم آتش بر این نظامیم...

کانون‌های شورشی مجاهدین یارتان مشعل پیکارتان...

زندانی سیاسی آزاد باید گردد حکومت آخوندی نابود باید گردد...

تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش ...

شیر همیشه بیدار خدا تو را نگهدار. ». . .

صحبت‌های آقای خزایی نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک در تظاهرات: «روز بسیار غم‌انگیزی است برای ما و برای همه ملت ایران. اما در عین‌حال روزی است بسیار افتخارآمیز. چرا که همه ملتهایی که در مقابل چنین رژیمهای سفاکی جنگیده‌اند همین راه را رفته‌اند. این یک درک تاریخ است درک تاریخیش این است که باید مقاومت کرد، باید جنگید و باید در مقابل سفاکان سر فرود نیاورد و این کاری است که ملت ایران مقاومت ایران سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت و هم‌چنین کانون‌های شورشی و اشرف کردند».

تظاهرات یاران شورشگر و اشرف‌نشان در یوتوبوری -۱۷مرداد

حامیان مقاومت و اشرف‌نشانها در سوئد در گردهمایی در شهر یوتوبوری علیه اعدام مصطفی صالحی شهید قیام دی۹۶ دست به اعتراض زدند. در این تظاهرات آنها شعار می‌دادند؟

درود خلق ایران به مصطفی قهرمان...

قهرمان شورشی راهت ادامه دارد...

درود بر قیام‌آفرینان درود درود درود...

مرگ بر ولایت فقیه زنده باد کانون‌های شورشی...

آزادی دمکراسی با مریم رجوی...

مرگ بر اصل ولایت فقیه زنده باد ارتش آزادی».

تظاهرات یاران شورشگر و اشرف‌نشان در بروکسل -۱۷مرداد

ایرانیان آزاده در بروکسل طی تظاهراتی علیه اعدام مصطفی صالحی در بروکسل دست به اعتراض زندند آنها شعار می‌دادند:

مصطفی عزیزم قسم به خون پاکت راهت ادامه دارد...

مرگ بر اصل ولایت فقیه درود بر کانون‌های شورشی».

تظاهرات یاران شورشگر و اشرف‌نشان در بخارست -۱۷مرداد

اشرف‌نشانان در بخارست طی تظاهراتی با در دست گرفتن تصاویر مصطفی صالحی شهید قیام‌آفرین، بر استمرار راه پرافتخار شهید قیام مصطفی صالحی گواهی دادند.

تظاهرات یاران شورشگر و اشرف‌نشان در آرهوس -۱۷مرداد

حامیان مقاومت در آرهوس ضمن اعتراض به اعدام شهید قیام مصطفی صالحی علیه این اقدام شنیع رژیم شعار دادند:

مصطفی صالحی شورشی قهرمان راهت ادامه دارد...

خامنه‌ای جنایت‌پیشه حسابرسی در پیشه...

فریاد هر ایرانی سرنگونی سرنگونی سرنگونی...

خون شهیدانمان رنج اسیرانمان در تو گره می‌خورد رجوی قهرمان».