728 x 90

فیلمهایی از تظاهرات بیش از 5 هزار تن از هموطنان اهوازی و درگیری با مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی

بیش از 5هزار تن از مردم اهواز روز پنجشنبه در اعتراض به اهانتهای مکرر رادیو و تلویزیون آخوندها به هموطنان عرب در بازار مرکزی این شهر تجمع  کردند.

تجمع کنندگان با سرودن شعارهای ملی اين اهانتهای متکرر را محکوم کردند. در این تظاهرات حضور زنان شجاع عرب بسیار چشمگیر بود. مأموران جنایتکار نیروی انتظامی برای متفرق کردن جمعیت به گلوله و گاز اشک آور متوسل شدند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات