728 x 90

تظاهرات مردم و جوانان لبنان به‌مناسبت سالگرد قیام

تظاهرات مردم لبنان
تظاهرات مردم لبنان

مردم و جوانان لبنان سالگرد قیام علیه دستگاه فاسد حکومتی و نفوذ حزب‌الشیطان مورد حمایت رژیم آخوندی دست به تظاهرات زدند.

اسکای نیوز روز ۲۶مهر گزارش داد: مردم لبنان در سالگرد جنبش خود بار دیگر به خیابان‌ها بازگشتند. تظاهر کنندگان می‌گویند در ۱۲ماه گذشته در نبردی روزانه با رژیم حاکم در همه ابعاد سیاسی، امنیتی و حزبی بوده‌اند. در حالی‌که وضعیت اقتصادی و مالی به حد بی‌سابقه‌یی از فروپاشی و ورشکستگی و فقر و بیکاری رسیده است تظاهر کنندگان شعارهای شروع انقلاب را سر می‌دهند. خشم آنها از هیات حاکمه بیشتر شده است آنها پلاکاردهایی علیه سران حکومتی با خود حمل می‌کردند که بر روی آنها نوشته شده بود: همگی آنها باید ریشه‌کن شوند

یکی از تظاهر کنندگان گفت: ما به قیام ادامه خواهیم داد و هرگز خسته نمی‌شویم.

یکی دیگر از تظاهر کنندگان گفت: این رژیم مشروعیت خود را از دست داده است و باید سرنگون شود.