728 x 90

تظاهرات مردم در آبادان در اعتراض به وضعیت وخیم آب آشامیدنی در این شهر

آبادان-  تظاهرات مردم در اعتراض به وضعیت آب - ۹تیر۹۷
آبادان- تظاهرات مردم در اعتراض به وضعیت آب - ۹تیر۹۷

مردم آبادان از صبح امروز شنبه ۹تیر ۹۷در اعتراض به وضعیت وخیم آب و مشکلات آب آشامیدنی در این شهر و سایر شهرهای استان خوزستان؛ دست به تظاهرات زدند.

تظاهر کنندگان در حالی که پلاکارد‌هایی با عنوان «آبادان آب ندارد»، «آب شیرین حق مسلم ما است»، «اگر آب قطع بشه آبادان قیامت میشه» در دست داشتند، از مقابل اداره آب و فاضلاب این شهر به سمت مرکز شهر لین یک احمد آباد دست به تظاهرات زدند.

تظاهر کنندگان همچنین شعار می‌دادند:

«آبادانی با غیرت حمایت حمایت»

«دشمن ما همین جاست دروغ می‌گن آمریکاست»

«اگر آب قطع بشه آبادان قیامت میشه»

«آب شیرین حق مسلم ما است»

«مسئولان بی‌شعور آب شور آب شور»

                                 تظاهرات مردم آبادان