728 x 90

تظاهرات قیام‌کنندگان عراقی در ذیقار

تظاهرات در عراق
تظاهرات در عراق

تظاهر کنندگان عراقی روز یکشنبه در شهرستان الرفاعی واقع در شمال استان ذیقار دست به تظاهرات زدند.

قیام‌کنندگان تعدادی از ادارات دولتی را بستند و با آتش زدن لاستیک راه ارتباطی بین دو استان ذیقار و واسط را مسدود کردند. آنها از دولت عراق خواستند که به خواسته‌هایشان در مور د سرپرست استانداری گوش فرا دهد و وضعیت در این شهر را بحرانی نکند.

(سایت الحره۸ فروردین)