728 x 90

تظاهرات فرهنگیان اصفهان - فراخوان خانم رجوی به حمایت از معلمان

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

قیام ایران-شماره ۲۴۲

 

تظاهرات فرهنگیان اصفهان به‌رغم اقدامهای سرکوبگرانه و دستگیری دهها تن از معترضان

فراخوان خانم رجوی به حمایت از معلمان و اقدام فوری برای آزادی دستگیر شدگان

از صبح روز پنجشنبه ۶دی ماه (۲۷دسامبر) معلمان و فرهنگیان اصفهان طبق فراخوان قبلی، در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر دست به تجمع زدند. این در حالی بود که از شب قبل عوامل اطلاعاتی و انتظامی به طرق مختلف معلمان را تهدید کرده بودند که در این تظاهرات شرکت نکنند والا با عواقب قانونی مواجه خواهند شد. از هنگام صبح نیز نیروهای انتظامی و اطلاعاتی با استقرار در خیابانهای اطراف اداره آموزش و پروش درصدد بودند از شکل‌گیری این تجمع اعتراضی جلوگیری کنند.

با اینهمه، معلمان که بیشتر آنها را زنان تشکیل می‌دادند، به خیابان دروازه دولت در مقابل شهرداری رفتند و در پارک باغ بهشت تجمع کردند. نیروهای سرکوبگر با باتون به آنها حمله کردند و به‌صورت آنها گاز فلفل زدند. تظاهرات و درگیری در خیابانهای دروازه دولت و هشت بهشت و پارک باغ بهشت جریان داشت و دهها تن از معترضان دستگیر شدند.

مزدوران همچنین به خانمی که مشغول گرفتن فیلم بود حمله کردند که دستگیرش کنند، اما مردم به کمک او شتافتند و او را از صحنه خارج کردند.

خانم مریم رجوی، با درود به فرهنگیان و معلمان شجاع اصفهان به ویژه زنان آزاده و دلیلر که به‌رغم همه اقدامها و تدابیر سرکوبگرانه به اعتراضات خود ادامه دادند، از عموم مردم اصفهان به‌ویژه جوانان خواست به حمایت از معلمان برخیزند و نسبت به دستگیری و سرکوب آنها اعتراض کنند. خانم رجوی همچنین مدافعان حقوق‌بشر و سندیکاها و اتحادیه‌های معلمان و فرهنگیان در سراسر جهان را به حمایت از اعتراضها و خواستهای معلمان و اقدام فوری برای آزادی دستگیر شدگان فراخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۶دی ۱۳۹۷(۲۷دسامبر۲۰۱۸)

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات