728 x 90

تظاهرات و درگیری مردم کازرون با مأموران انتظامی و جان باختن یکی از معترضان

درگیری برازجان
درگیری برازجان

به‌دنبال تصمیم کارگزاران رژیم ایران و ارسال آب منطقه کازرون به بوشهر؛ امروز پنجشنبه ۲۱تیر ماه ۹۷؛ مزدوران و عوامل رژیم به دستور رئیس دادگاه چنارشاهیجان(دالکی) اقدام به پر کردن چاههای آب مردم کردند تا آب بیشتری به بو شهر بفرستند، این عمل مزدوران رژیم باعث شد اهالی به این کار اعتراض می‌کنند. در پی اعتراض مردم؛ مأموران سرکوبگر انتظامی وارد شده و با مردم درگیر شده و بسوی مردم معترض شلیک می‌کنند که بر اثر آن یکی از اهالی به نام ایمان احمدی؛ کشته می‌شود. گزارشها حاکی است که چند نفر دیگر نیز بر اثر این تیراندازی زخمی شده‌اند که حال یکی از مجروحان وخیم اعلام شده است.

خبرگزاری حکومتی ایرنا؛ نیز به این درگیری و کشته شدن یکی از اهالی توسط نیروهای سرکوبگر رژیم اذعان کرد.

کازرون عکس بستن جاده و درگیری

کازرون عکس بستن جاده و درگیری

کازرون درگیری سر آب و کشته شدن یکنفر

کازرون درگیری سر آب و کشته شدن یکنفر