728 x 90

تظاهرات خشمگین مردم آبادان در اعتراض به فرو ریختن برج متروپل با شعار «مرگ بر دیکتاتور » - سخنگوی مجاهدین

تظاهرات خشمگین مردم آبادان
تظاهرات خشمگین مردم آبادان

تظاهرات و قیام مردم خشمگین آبادان در اعتراض به زنده به گور کردن مردم در زیر آوارها

مردم در اعتراض به سانسور و دروغپردازی تلویزیون آخوندی شعار می‌دهند:

ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما

دشمن ما همین‌جاست دروغ میگن آمریکاست

فرماندار استعفا، استعفا...

هموطن حمایت، حمایت...

آخوند برو گمشو

 

سخنگوی مجاهدین با درود به مردم بپاخاسته آبادان:

زنده به‌گور کردن مردم در زیر آوار، جنایت بزرگ و مضاعف در حق مردم آبادان و اهانت به تمام ملت ایران است.

خامنه‌ای خفقان گرفته است.

مردم عزیزانشان را می‌خواهند و باید تا آخرین نفر از زیر آوار بیرون کشیده شود.

رژیم گورش را گم کند و مانع و مزاحم نشود. جوانان دلیر می‌توانند این کار را خودشان با امکانات مردمی انجام دهند

 

سخنگوی مجاهدین به جوانان و مردم غیور خوزستان و سراسر ایران: وقت اعتراض و برخاستن و حمایت از مردم آبادان است.

تظاهرات مردم آبادان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور

 

تظاهرات مردم دلیر آبادان با شعارهای «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران»

شعار مردم: رییسی حیا کن‌، مملکتو رها کن

شعار مردم: «مرگ بر دیکتاتور»

 

شعار مردم: «توپ تانک فشغشه آخوند باید گم بشه»

 

شعار مردم: «می‌کشم می‌کشم آنکه برادرم کشت»

 

شعار مردم: «هموطن حمایت حمایت»

 

شعار مردم: «دولت بی‌کفایت نمیخوایم،‌نمیخوایم»

 

شعار مردم: «باقی جنایت می‌کنه، مسئول حمایت می‌کنه»

 

شعار مردم: «آبادانی بپاخیز، برادرت کشته شد»

 

 

شعار مردم: «آخوند برو گمشو»

 

شعار مردم: «ننگ ما ننگ ما، مسئول الدنگ ما»

 

مردم آبادان: عزاداری در خیابانهای شهر علیه بی‌کفایتی آخوندهای حاکم

 

شعار مردم: «مرگ بر مسئول بی‌کفایت»

 

شعار مردم: «مسئول بی‌لیاقت استعفا استعفا»

 

شعار مردم: «دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکاست»

 

شعار مردم: «ننگ ما ننگ ما، صدا و سیمای ما»

 

شعار مردم: «هموطن حمایت»

 

شعار مردم: «مرگ بر مسئول بی‌کفایت»

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c566c573-b10e-44df-8ab7-9ffa2f798025"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات