728 x 90

اعتصاب تهران و قیام مردم با شعار " مرگ بر خامنه‌ای" - تظاهرات شبانه در تهرانپارس و جوادیه

اعتصاب تهران - اعتصاب سراسری و تظاهرات گسترده ای که از صبح امروز دوشنبه ۴تیر ۹۷ در بازار و مناطق مختلف تهران شروع شده لحظه به لحظه گسترده تر شده و در برخی مناطق به درگیری با ماموران نیروی انتظامی کشیده شده است.

ساعت۲۳۴۰:

اعتصاب تهران - روزنامه حکومتی رسالت:‌ مریم رجوی با انتشار پیامی از اغتشاش‌گران بازار تهران حمایت کرد.
خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ـ تسنیم: حمایت مریم رجوی از آشوبهای امروز تهران
سایت حکومتی خبر آنلاین: مریم رجوی در پیامی نوشت: عموم اصناف و کسبه را در سراسر کشور به حمایت از بازاریان معترض و به‌پاخاسته تهران فرا می‌خوانم.
باشگاه خبرنگاران بسیجی: مریم رجوی پس از اعتراض برخی کسبه تهران به نابسامانی بازار ارز با چند پیام توئیتری مردم ایران را دعوت به شورش کرد.

 

ساعت۲۳۲۰:

اعتصاب تهران - جوانان در تهران پارس شعار می‌دهند:

نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران

ملت چرا نشستین ایران شده فلسطین

ساعت ۲۳۰۰:

تظاهرات شبانه در تهران
اعتصاب تهران - جوانان تهران پارس  با روشن کردن آتش و بستن خیابان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند.
در جوادیه نیز جوانان تظاهرات شبانه برگزار کردند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند.

ساعت۲۰۴۰:

اعتصاب تهران - جوانان تهران همزمان با تاریک شدن هوا تظاهرات خود را در خاک سفید تهران شروع کردند و شعارهای ضدحکومتی سر دادند.

ساعت ۱۸۳۰:

اعتصاب تهران - سنندج و سقز در استان کردستان نیز به تظاهرات سراسری امروز پیوستند.

ساعت ۱۷۳۵:
اعتصاب تهران - در چهار راه استانبول تهران جوانان با مأموران سرکوبگر درگیر شدند
آنان شعار می‌دادند: توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه
جوانان در جریان تظاهرات تهران همچنین شعار می‌دادند:
رهبر بی‌لیاقت نمی‌خواهیم نمی‌خواهیم ‎

اعتصاب تهران - بازاریان بندرعباس هم به اعتراضات سراسری در تهران و سایر شهرها پیوستند

 

ساعت ۱۷۲۵:

اعتصاب تهران - مردم و جوانان تظاهرکننده شعار می‌دهند رهبر بی لیاقت نمی‌خواهیم نمی‌خواهیم. 

ساعت ۱۷۰۰:

اعتصاب تهران - خبر آنلاین رژیم: مریم رجوی با انتشار پیامی در توئیتر از اغتشاش‌گران امروز بازار تهران حمایت کرد.

ساعت ۱۶۵۰:

اعتصاب تهران - تظاهر کنندگان با تهاجم به کیوسک کلانتری در خیابان سعدی تهران شیشه‌های آن را شکستند‎

اعتصاب تهران - جوانان بپاخاسته در تظاهرات تهران به نیروهای گارد ضدشورش تهاجم کردند و آنها را فراری دادند و ۳دستگاه موتور سیکلت را که از آنها به جا مانده بود آتش زدند.

ساعت ۱۶۳۵:

اعتصاب تهران - در میدان حسن آباد و در مسجد سپهسالار تهران تظاهر کنندگان شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران می‌دادند.
در جریان درگیریهای مردم و بازاریان در تظاهرات تهران جوانان قیام آفرین به کمک آنها شتافتند و با مأموران جنایت‌پیشه درگیر شدند.
اعتصاب تهران - جنگ و گریز با مأموران انتظامی تا کوچه پس کوچه‌های تهران ساعتها ادامه داشت.

تظاهر کنندگان با تهاجم به کیوسک کلانتری در خیابان سعدی تهران شیشه‌های آن را شکستند.

ساعت ۱۶۱۵: 

اعتصاب تهران - تظاهرکنندگان در چهارراه استانبول شعار مرگ بر خامنه‌ای میدهند
در بازار ابزار فروشان تظاهرکنندگان تهرانی شعار میدهند نترسید نترسید ما همه با هم هستیم.

ساعت ۱۵۴۵:
اعتصاب تهران - تظاهر کنندگان در مقابل مجلس ارتجاع شعار می‌دادند وای به روزی که مسلح شویم
جمعیت تظاهر کننده تهرانی همچنین شعار می‌دهند اصلاح‌طلب اصول‌گرا دیگه تمامه ماجرا

ساعت ۱۵۰۰:

اعتصاب تهران - تظاهر کنندگان در مقابل بازار تهران شعار می‌دهند می‌کشم می‌کشم آن که برادرم کشت.

ساعت ۱۴۴۰:

اعتصاب تهران - در خیابان های اطراف بازار شعار مرگ بر دیکتاتور بگوش می رسد.  
 در باغ سپهسالار تهران مردم زیادی تجمع کردند.
نیروهای یگان ویژه از ترس گسترش خیزش مردم در مقابل مجلس عازم این منطقه شدند.

تظاهرات و اعتصاب در تهران - بازار پرده فروشها ۴تیر۹۷

تظاهرات و اعتصاب در تهران - بازار پرده فروشها ۴تیر۹۷

 

ساعت۱۴۱۵:
اعتصاب تهران - در خیابان جمهوری تظاهرکنندگان شعار می دهند:‌توپ تانک فشفشه خامنه ای کشته شه
بازاریان غیور همچنین شعار می دهند بازار رو تعطیل می کنیم ایران رو آزاد می کنیم
جمعیت زیر پل حافظ شعار می دهند: ایرانی می میرد ذلت نمی پذیرد
می میریم می میریم ایران رو پس می گیریم‎
مردم شهریار با  شعار نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران‎ تظاهرات کردند.

ساعت ۱۴۰۸:

اعتصاب تهران - در چهارراه استانبول تهران جمعیت  شعار می دهند:‌ مرگ بر اصل ولایت فقیه
در چهارراه استانبول مأموران سرکوبگر گاز اشک‌آور به سوی مردم شلیک کردند.

ساعت ۱۴۰۰:

اعتصاب تهران - در مقابل مجلس تظاهرکنندگان خشمگین یک موتور انتظامی را به آتش کشیدند. آنها همچنین شماری از مأموران ا نتظامی را گوشمالی دادند
از پل چوبی تا میدان شوش اکثر مغازه ها بسته و به اعتصاب بازاریان تهران پیوسته اند.
 حوالی ظهر صدای تیراندازی پراکنده در همین منطقه بگوش می رسید.
در بازار مبل تهران تظاهرکنندگان  شعار می دهند: مردم چرا نشستین ایران شده فلسطین

اعتصاب تهران - حوالی ظهر صدای تیراندازی پراکنده در همین منطقه بگوش می رسید.
در بازار مبل تهران تظاهرکنندگان  شعار می دهند: مردم چرا نشستین ایران شده فلسطین

ساعت ۱۳۴۰:

زیر پل حافظ  تهران جمعیت تظاهرکننده شعار می دهند: 
سوریه را رها کن فکری به حال ما کن
در لاله زار تهران تظاهرکنندگان شعار می دهند:‌نترسید نترسید ما همه باهم هستیم.

ساعت ۱۳۰۰:

اعتصاب تهران - هم اکنون مقابل مجلس درگیری است.

تظاهرکنندگان خشمگین یک کیوسک انتظامی را آتش زدند. 

آنان سنگ و آجر به سوی مجلس پرتاب می کنند

در قشم و مشهد نیز بازاریان اعتصاب و تظاهرات کردند

 

ساعت ۱۲۰۰:

اعتصاب تهران - هم اکنون در مقابل مجلس رژیم جمعیت تظاهر کننده شعار مرگ بر دیکتاتور می‌دهند و با نیروهای انتظامی درگیر شده‌اند.

مأموران انتظامی به سوی جمعیت گاز اشک‌آور شلیک کردند.

 

ساعت۱۱۲۰:

اعتصاب تهران - هزاران نفر از بازاریان تظاهر کننده در چهارراه سپهسالار شعار می‌دهند:

نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران

اعتصاب تهران - جمعیت تظاهر کننده در بازار تهران همچنین شعار می‌دهند:

مرگ بر دیکتاتور

مأموران سرکوبگر انتظامی به جمعیت تظاهر کننده حمله کردند.

جمعیت علیه نیروی انتظامی شعار می‌دهند:

بی‌شرف بیشرف

ساعت۱۰۵۰:

اعتصاب تهران - بازاریان تظاهر کننده در خیابان لاله‌زار شعار می‌دهند: "سوریه را رها کن فکری به‌حال ما کن".

تظاهر کنندگان در تهران همچنین شعار می‌دهند: "می‌میریم می‌میریم ذلت نمیپذیریم" و "دشمن ما همین‌جاست دروغ میگن آمریکاست".

هر لحظه بر تعداد اعتصابیون و تظاهر کنندگان در بازار تهران افزوده می‌شود.

 

ساعت۰۹۵۰:

اعتصاب به سراسر بازار تهران گسترش یافت.

اعتصاب تهران - از صبح امروز دوشنبه ۴تیر۹۷بازار زرگرها، پارچه فروشها، طلا‌فروشان، سرای پاچنار، بازار کفاش‌ها در چهار سوق بزرگ، بازار بزرگ در چهارسوق کوچک، بازار کیلوی‌ها، سبزه میدان، سرای ملی، سرای بو علی و ۱۵خرداد دست به اعتصاب زده و از بقیه بازاریان می‌خواهند که به آنها بپیوندند. این اعتصاب در اعتراض به افزایش سرسام‌آور قیمت دلار صورت گرفته است.

ساعت۰۹۴۵:

اعتصاب تهران - اعتصاب و تظاهرات در مرکز بازار تهران از صبح امروز دوشنبه ۴تیر۹۷در اعتراض به افزایش قیمت دلار شروع شده است.

اعتصاب تهران - مغازه‌داران در بازار سلطانی، پاساژ چارسو و بازار طلافروشها مغازه‌های خود را بستند و دست به اعتصاب زدند.

اعتصاب تهران - بازاریان و مغازه‌داران در سرای ملی و پارساژ پارسیان در تهران مغازه‌های خود را بسته و به سوی سبزه میدان و میدان بهارستان در حال تظاهرات هستند.

اعتصاب تهران - جمع کثیری از بازاریان تهرانی در مسیر تظاهرات خود خطاب به سایر مغازه‌داران خواستار بستن محل کسب و کار و پیوستن به اعتصاب؛ در اعتراض به افزایش قیمت دلار شدند.

تظاهر کنندگان تهرانی که هر لحظه بر تعداد آنها افزوده می‌شود شعار می‌دهند: سوریه را رها کن فکری به‌حال ما کن، بازاری باغیرت حمایت حمایت، دلار ۱۰تومانی نمی‌خواهیم نمی‌خواهیم، و اعتصاب اعتصاب.

اعتصاب تهران - صبح امروز دوشنبه ۴تیر۹۷، بازاریان و مغازه‌داران در سرای ملی و پاساژ پارسیان در تهران اعتصاب کردند و به سوی سبزه میدان و میدان بهارستان تظاهرات کردند.

اعتصاب تهران - بازاریان تهرانی در مسیر تظاهرات خطاب به سایر مغازه‌داران خواستار بستن محل کسب و کار و پیوستن به اعتصاب؛ در اعتراض به افزایش قیمت دلار شدند.

اعتصاب تهران - روز گذشته نیز مغازه‌داران پاساژ علاالدین و بازار چهارسو روز گذشته اعتصاب کردند و به سوی میدان بهارستان راهپیمایی کردند.

 

/p>