728 x 90

تظاهرات افغانیهای مقیم لندن علیه رژیم ایران

تظاهرات افغانیهای مقیم لندن علیه رژیم ایران
تظاهرات افغانیهای مقیم لندن علیه رژیم ایران

جمعی از افغانهای مقیم انگلستان؛ روز یکشنبه ۸تیر با تجمع در مقابل سفارت رژیم ایران در لندن نسبت به کشتار و شکنجه مهاجرین افغان توسط رژیم آخوندی اعتراض کردند.
تظاهر کنندگان افغان در تظاهرات خود خواهان اجرای عدالت درباره عاملان شکنجه و کشتار مهاجران افغان در ایران شدند.
در این تظاهرات جمعی از ایرانیان نیز شرکت کرده و ضمن همدردی با تظاهر کنندگان افغان اعدامهای سیاسی در ایران را محکوم کردند.
خاطرنشان می‌شود پیش از این نیز جمع کثیری از افغانهای مقیم اروپا در اعتراض به رژیم ایران و کشتار افغانها در این کشور در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.