728 x 90

تظاهرات و اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد تهران برای دومین روز متوالی

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

روز یکشنبه ۹دی ماه دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران برای دومین روز متوالی در اعتراض به جان‌باختن ۱۰تن از همکلاسیهای خود در جریان سانحه اتوبوس دست به تظاهرات زدند. در جریان این حرکت اعتراضی رئیس دانشگاه به‌جای پاسخگویی به دانشجویان با ماشین از دانشگاه فرار کرد. روز شنبه نیز هزاران دانشجو به همین خاطر دست به تظاهرات زدند. دزدیهای نجومی سردمداران رژیم آخوندی و حیف و میل سرمایه‌های مردم، ایران را یکی از آسیبپذیرین کشورها در مقابل وقایع و حوادثی مانند تصادفاًت رانندگی، آتش سوزی، زلزله و... کرده است.

رئیس هیأت‌امنای دانشگاه آزاد، علی‌اکبر ولایتی، مشاور خامنه‌ای و وزیر خارجه سابق رژیم است و سرنخ امور این دانشگاه در بیت خامنه‌ای است.

تظاهرات دو روز اخیر در حالی برگزار شد که مأموران نیروی سرکوبگر انتظامی و مزدوران لباس‌شخصی در مقابل این دانشگاه و عوامل وزارت اطلاعات موسوم به «حراست» و مزدوران بسیجی در داخل دانشگاه درصدد بودند از شکل‌گیری هر گونه اعتراض جلوگیری کنند.

دانشجویان شعار می‌دادند: دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد؛ ولایتی، ولایتی، مسئول این جنایتی؛ مسئول بی‌لیاقت استعفا استعقا؛ مسئول بی‌لیاقت محاکمه، محاکمه. دانشجویان در مقابل محل ریاست دانشگاه شعار دادند: بی‌شرف، بی‌شرف، قاتل بیا بیرون. مأموران سرکوبگر برای جلوگیری از گسترش تظاهرات و اعتراضات پس از شروع تظاهرات اجازه ورود دانشجویان به دانشگاه را نمی‌دادند. شماری از دانشجویان با نشستن در وسط خیابان رفت و آمد اتوبوسها و خودروها را در دانشگاه متوقف کردند.

دانشجویان در این تجمعات و تظاهرات به ترفندهای رژیم برای سرپوش نهادن بر ابعاد فاجعه و برکناری عناصر دست‌چندم برای در بردن مسئولان اصلی این جنایت اعتراض کردند. آنها همچنین با هو کردن و شعار رو به میهن پشت به دشمن مانع سخنرانی کارگزاران رژیم شدند.

مقاومت ایران با تسلیتهای صمیمانه به‌خاطر دانشجویان جان‌باخته و با آرزوی بهبودی سریع برای مصدومان، بر این حقیقت تأکید می‌کند که مسئول اصلی این فجایع فاشیسم دینی حاکم بر ایران است که با چپاول و هزینه‌های نجومی سرکوب و تروریسم باعث شده که ایران بیشترین قربانی را در این‌گونه حوادث داشته باشد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۹دی ۱۳۹۷(۳۰دسامبر۲۰۱۸)