728 x 90

تظاهرات «نه به آخوند روحانی» در نیویورک - سه‌شنبه ۲مهر ۱۳۹۸

تظاهرات ایرانیان آزاده در نیویورک - عکس از  آرشیو
تظاهرات ایرانیان آزاده در نیویورک - عکس از آرشیو

تظاهرات «نه به آخوند روحانی» در نیویورک - سه‌شنبه ۲مهر ۱۳۹۸- ۲۴سپتامبر ۲۰۱۹

علیه حضور رئیس رژیم رکورد دار اعدام و بانکدار مرکزی تروریسم

در سازمان ملل

 

هموطنان!

در شرایطی که رژیم ضدایرانی ولایت فقیه، برای مقابله با قیام و فوران خشم مردم ایران به تشدید شکنجه و اعدام در داخل میهن روی آورده و در تنگنای تحریم و طرد جهانی، بر طبل باجگیری اتمی و تروریسم و جنگ‌افروزی می‌کوبد، رئیس این دیکتاتوری تروریستی و رکورد دار اعدام در جهان، جایی در مقر ملل ‌متحد ندارد. حسن روحانی هم مثل خامنه‌ای و ظریف باید تحریم شود و و به‌خاطر شراکت در جنایات ارتکابی فاشیسم مذهبی، در معرض محاکمه بین‌المللی قرار بگیرد

تظاهرات نه به آخوند روحانی در نیویورک، فریاد اعتراض و دادخواهی مردم ایران و بازتاب اراده قیام آفرینان و کانون‌های شورشی، برای سرنگونی این رژیم ضدبشری و برقراری آزادی و حاکمیت مردم است.

 

مریم رجوی ۱تیر ۱۳۹۸:

آخوندها بیش از هر چیز از تغییر به‌دست مردم و مقاومت ایران و مجاهدین خلق ایران می‌ترسند. درست در همین نقطه، روشن می‌شود که دیکتاتوری دینی در رویارویی با مقاومت گرگ کاغذی است و سرنوشتی جز همان سرنوشت دیکتاتوری شاه ندارد. این حکم تاریخ و خواست مردم ایران است.

آری، آزادی بر شاه و شیخ پیروز می‌شود.

هموطنان،

یاران شورشگر و شوریده بر دیکتاتوری و فاشیسم دینی،

این رژیم هر روز ضعیف‌تر از روز قبل و به سرنگونی یک روز نزدیکتر می‌شود. متقابلاً مسئولیت همه ما سنگین‌تر می‌شود.

ما در دوران آماده‌باشبه‌سر می‌بریم. بی‌تردید دیکتاتوری لرزان آخوندی در برابر مقاومت و قیام ملت ما و ارتش بزرگ آزادی دوام نمی‌آورد.

سلام بر آزادی

درود بر همه شما

 

ایرانیان آزاده!

زمان زمان برخاستن است،

در دوران آماده‌باش سرنگونی، ایران‌زمین تک‌تک شما را به قیام به مبرمترین وظیفه ملی و میهنی برای رقم زدن فردای میهن و جارو کردن نظام پلید آخوندی فرا می خواند

 

تظاهرات در نیویورک

نه به آخوند روحانی،نه به نماینده فاشیسم دینی

آری به یک ایران آزاد در پرتو رزم کانون‌های شورشی و ارتش آزادی

پشتیبانی از جایگزین دموکراتیک شورای ملی مقاومت

و برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی

 

زمان: سه‌شنبه، ۲مهر ۱۳۹۸، ۲۴سپتامبر ۲۰۱۹

مکان: پارک داگ هامرشولد، ملل متحد، نیویورک