728 x 90

تد کروز: امکان رد معاملهٔ تصویب نشده در سنا توسط دولت آینده

سناتور تد کروز
سناتور تد کروز

فاکس نیوز گزارش داد: منتقدان توافق هسته‌یی با رژیم ایران معتقدند که یک توافق با این رژیم در بهترین حالت تلاش رژیم ایران برای پیوستن به کلوپ هسته‌یی بین‌المللی را قدری به تأخیر می‌اندازد.

سخنگوی سناتور تد کروز به فاکس نیوز گفت: "رژیم ایران هرگز دست از جستجوی سلاحهای کشتار جمعی برای استفاده علیه آمریکا و متحدان ما برنداشته است. سناتور کروز تأکید می‌کند که هر معامله‌ای با رژیم ایران که به‌عنوان پیمان‌نامه‌یی به سنا نیامده و توسط سنا تصویب نشده باشد، می‌تواند توسط دولت آینده برگردانده شود (فاکس نیوز: ۱۳ اردیبهشت).