728 x 90

تداوم اعتصاب کارگران صنایع نفت و پتروشیمی و نیروگاهها

تداوم اعتصاب کارگران صنایع نفت و پتروشیمی و نیروگاهها
تداوم اعتصاب کارگران صنایع نفت و پتروشیمی و نیروگاهها

اعتصاب کارگران پالایشگاههای نفت، گاز و پتروشیمی و نیروگاههای برق ایران، روز دوشنبه ۱۰شهریور وارد سی و یکمین روز خود شد.
این اعتصابات که از 11مرداد ماه آغاز شده است اکنون در ۱۹ شهر از ۱۰ استان در ۳۸محل استمرار دارد.