728 x 90

تداوم اعتراض کارکنان رسمی شرکت نفت

تداوم اعتراض کارکنان رسمی شرکت نفت
تداوم اعتراض کارکنان رسمی شرکت نفت

 اعتراض کارکنان رسمی وزارت نفت به‌دلیل عدم اجرای قانون ماده ۱۰ در روز جمعه ۲۸مرداد ادامه دارد.  اقدام اعتراضی کارکنان وزارت نفت از روز پنجشنبه ۲۰مرداد آغاز شده و بسیاری از کارکنان رسمی شاغل در صنعت نفت به‌صورت هماهنگ در مراکز کاری با در دست گرفتن پلاکارد و کاغذنوشته‌هایی نسبت به عدم تحقق مطالبات‌شان دست به اعتراض زده‌اند.

اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف کارکنان وزارت نفت، کارکنان بخش عملیات وزارت نفت را از چارچوب قانون خدمات مدیریت کشوری مستثنی می‌کند.

هم‌چنین کارکنان رسمی ضمن درخواست اجرای فوری این قانون، خواستار پرداخت کل حقوق معوقه ناشی از اجرای ماده ۱۰ از سال۱۳۹۳ تاکنون هستند.

-تداوم اعتراض کارکنان رسمی شرکت نفت - 0

-تداوم اعتراض کارکنان رسمی شرکت نفت - 1

-تداوم اعتراض کارکنان رسمی شرکت نفت - 2

-تداوم اعتراض کارکنان رسمی شرکت نفت - 3

-تداوم اعتراض کارکنان رسمی شرکت نفت - 4
 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b8fde67c-563a-487d-b6f0-2990c47000f0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات