728 x 90

تداوم اعتراض دانش‌آموزان به امتحانات حضوری در شهرهای میهن

تجمعات اعتراضی دانش‌آموزان
تجمعات اعتراضی دانش‌آموزان

 

تجمع اعتراضی دانش‌آموزان درشیراز

 

روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت جمعی از دانش‌آموزان در اعتراض به امتحانات حضوری مقابل اداره آموزش و پرورش شیراز تجمع کرده و سپس وارد ساختمان اداره آموزش و پرورش شدند آنها شعار می‌دادند:

 امتحان حضوری نمی دیم نمی دیم

تجمع اعتراضی دانش‌آموزان بابل

 

روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت جمعی از دانش‌آموزان در اعتراض به امتحانات حضور مقابل اداره آموزش پرورش بابل تجمع کردند، لباس شخصی‌ها و دختران یزید مانع شکل‌گیری تجمع شدند و دانش‌آموزان را متفرق کردند دانش‌آموزان برای ادامه تجمع به میدان طالقانی رفتند که آنجا نیز نیروهای سرکوبگر لباس‌شخصی و... مانع از شکل‌گیری تجمع و گرفتن فیلم توسط دانش‌آموزان شدند.

 

تجمع اعتراضی دانش‌آموزان در بروجرد

روز چهارشنبه (۲۲اردیبهشت)، جمعی از دانش آموزان بروجردی در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. مأموران سرکوبگر که در هراس از تجمع دانش‌آموزان بودند، مانع شکل‌گیری این تجمع‌اعتراضی شدند.

 

تجمع اعتراضی دانش‌آموزان در تبریز

جمعی از دانش‌آموزان تبریزی در اعتراض به امتحانات حضوری مقابل اداره آموزش و پرورش چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1410d2f0-a747-426c-82e0-f9c1e7f4cee9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات