728 x 90

تدابیر کنترلی جدید وزارت بازرگانی آمریکا علیه کشورهای حامی تروریسم

وزارت بازرگانی آمریکا
وزارت بازرگانی آمریکا

اداره صنعت و امنیت (BIS) در وزارت بازرگانی (بازرگانی) تدابیر کنترلی جدیدی را بر هر گونه فناوری و فعالیت‌های خاص اشخاص آمریکایی اعمال می‌کند که ممکن است از اهداف نهایی و اطلاعات نظامی خارجی در ایران و... . . هم‌چنین در کشورهای حامی تروریست حمایت کند. BIS هم‌چنین کنترلها برای جلوگیری از حمایت اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی از برنامه‌های غیرمجاز سلاحهای کشتار جمعی (WMD)، از جمله سامانه‌های حامل سلاح و تأسیسات تولید را افزایش می‌دهد.

ویلبر رأس Wilbur Ross، وزیر بازرگانی آمریکا، گفت: «ما نمی‌توانیم به سازمانهای اطلاعاتی نظامی دشمنانمان در ایران و... ... ... . و سایر کشورهای حامی تروریست اجازه دهیم که از فن‌آوری آمریکا یا خدمات آمریکا برای حمایت از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌شان بهره‌مند شوند. ما باید اطمینان حاصل کنیم که کنترل‌های ما از حمایت اشخاص آمریکایی، در هر جایی که مستقر باشند، از فعالیت‌های غیرمجاز سلاحهای کشتار جمعی در سراسر جهان جلوگیری می‌کند. به روزرسانیهای مهم امروز سیستم کنترل صادرات آمریکا این دو هدف را محقق کرده و امنیت ملی ما را افزایش می‌دهد».

این کنترل‌های جدید از حمایت اشخاص آمریکایی از سرویسهای اطلاعاتی نظامی خارجی مانند اقدامات از طریق واسطه گری در فروش اقلام خارجی یا ارائه خدمات نگهداری، تعمیرات یا تعمیرات اساسی جلوگیری می‌کند... .

سازمانهای اطلاعاتی نظامی و خارجی تحت تأثیر اقدامات امروز عبارتند از:

• سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC-IO) و اداره اطلاعات ارتش ایران (J۲)

(سایت وزارت بازرگانی آمریکا ۲۵دی)