728 x 90

تخریب خانه های مردم توسط جهاد در عباس آباد کرج

تخریب خانه های مردم توسط جهاد در عباس آباد کرج
تخریب خانه های مردم توسط جهاد در عباس آباد کرج

جمعه ۲۰ اردیبهشت طبق اخباری که بدستمان رسیده، توسط نیروهای جهاد،‌ اقدام به تخریب خانه های مردم در شهرک عباس آباد در حومه کرج،‌ کردند.

تحت این بهانه که اینجا زمین های کشاورزی است،‌ همه را زدند خراب کردند.

این منازل تنها دارایی این مردم است که زمین خریدند و همه دار وندارشان را گذاشتند و سر پناهی درست کردند حالا جهاد بجای اینکه به بی خانمانها کمک کند خودش اقدام به بی خانمان کردن مردم میکند.

مردم برای ممانعنت از اینکار اعتراض میکردند.

اینجا عباس آباد یک محل خوش آب و هوا هم هست و دولت چشم دوخته که برای خودش بگیرد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات