728 x 90

تخریب خانه‌های مردم در ایرانشهر

تخریب خانه‌های مردم در ایرانشهر
تخریب خانه‌های مردم در ایرانشهر

هموطنان از بلوچستان روز چهارشنبه ۲۷فروردین اطلاع دادند:

«نیروهای مزدور رژیم با استفاده از اسلحه، منازل مردم را در علی‌آباد و رسول‌آباد بغدانی در شهر دراز ایرانشهر روی سر مردم خراب کردند.

با زور اسلحه و گذاشتن اسلحه روی سر مردم، آنان را از خونه‌هاشون بیرون کردند.

با اسلحه می‌آیند شلیک می‌کنند. زنها را با پلیس زن و مردها را با پلیس مرد می‌گیرند و می‌زنند و کتک می‌زنند و درگیر می‌شود.

این مناطق مردم فقیری هستند یکی می‌گفت، من ۱۵ساله دارم این خانه را میسازم هنوز تمام نشده، حالا روی سرم خراب کردند.

خیلی‌ها تا صبح بیدار میمونن و نگهبانی میدن تا خانه‌هاشون خراب نکنن.