728 x 90

تخریب خانه‌های مردم در روستای منزل آب زاهدان

تخریب خانه‌های مردم در روستای منزل آب زاهدان
تخریب خانه‌های مردم در روستای منزل آب زاهدان

چهارشنبه ۳۰مهرماه، لودرهای تحت‌امر نیروهای سرکوبگر انتظامی به روستای «منزل آب» در ۲۰ کیلومتری شهر زاهدان رفتند و خانه‌های مردم را تخریب کردند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/57c0c0b6-202c-4b7b-9fdd-5f3f6b55760d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات