728 x 90

تحصن کامیونداران در پایانه بندر خمینی

اعتصاب رانندگان کامیون در پایانه بندر خمینی۲
اعتصاب رانندگان کامیون در پایانه بندر خمینی۲

روز دوشنبه ۲۸آبانماه ۹۷ رانندگان کامیون با متوقف کردن کامیونهای خود در پایانه بندر خمینی در اعتراض به پایین بودن کرایه  دست به اعتصاب زدند .

 

عتصاب رانندگان کامیون در پایانه بندر خمینی

اعتصاب رانندگان کامیون در پایانه بندر خمینی۱

اعتصاب رانندگان کامیون در پایانه بندر خمینی۳

اعتصاب رانندگان کامیون در پایانه بندر خمینی۲

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات