728 x 90

تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه صنایع پهپادسازی رژیم ایران

پهپادهای ساخت رژیم ایران
پهپادهای ساخت رژیم ایران

به گزارش سایت شورای اتحادیه اروپا (۲۵آوریل - ۵اردیبهشت) در پی برگزاری اجلاس وزرای خارجه این اتحادیه تحریمهای جدیدی علیه مقامات و شرکتهای رژیم ایران اعمال کرده است. بر اساس این گزارش صنایع کامپوزیت هوانوردی فجر به لیست تحریمهای این اتحادیه افزوده شده است.

در این گزارش آمده است:

تصمیم اجرایی وزرای اتحادیه اروپا (CFSP) ۲۰۲۳/۸۵۴ مورخ ۲۵آوریل ۲۰۲۳ که تصمیم ۲۰۱۰/۴۱۳/CFSP در مورد اقدامات محدودکننده علیه ایران را اصلاح می‌کند:

... تحت عنوان "I. اشخاص و نهادهای دخیل در فعالیت‌های موشکهای هسته‌یی یا بالستیک و اشخاص و نهادهایی که از رژیم ایران حمایت می‌کنند»، مدخل زیر جایگزین مدخل مربوطه در فهرست در سوتیتر «B موجودیت ها» می‌شود:

نام: صنایع کامپوزیت هوانوردی فجر؛ یکی از شرکت‌های تابعه سازمان صنایع هوایی ایران در وزارت دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح که هر دو توسط اتحادیه اروپا لیست‌گذاری شده‌اند و در درجه اول مواد کامپوزیتی را برای صنعت هواپیما تولید می‌کنند.

صنایع کامپوزیت هوانوردی فجر هم‌چنین پهپادهایی تولید می‌کند که بنا به گزارشات برای بی‌ثباتی منطقه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6dddfe46-7812-488f-ad77-56d5ddeb738f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات