728 x 90

تحریم عوامل سرکوبگر رژیم در سالگرد قیام آبان ۹۸

سرکوب قیام آبان۹۸
سرکوب قیام آبان۹۸

خبرگزاری رویترز روز ۱۹آبان گزارش داد: سه منبع مطلع گفتند انتظار می‌رود آمریکا تا هفته آینده تحریم‌هایی را علیه سرکوب خشونت‌بار تظاهر کنندگان ضدرژیم در سال گذشته اعمال کند.

‌این منابع گفتند اعلام تحریم‌ها در اولین سالگرد خشونت‌بارترین سرکوب علیه تظاهر کنندگان در ایران از ۵۷ تاکنون خواهد بود. آنها گفته‌اند تحریم‌های هفته آینده اقدام بزرگی خواهد بود که چندین فرد و نهادهای رژیم ایران را در برمی‌گیرد.