728 x 90

تجمع معلمان و بازنشستگان فرهنگی در تهران: سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن + فیلم و تصاویر

صدها تن از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در تهران از ساعت ۸صبح امروز دوشنبه ۴شهریور در مقابل وزارت کار رژیم آخوندی تجمع کردند.

معلمان و بازنشستگان فرهنگی با بالا بردن پلاکاردها و تراکتهای خود خواستار حقوق و مطالبات خود شدند.

آنها با در دست داشتن بنرها و پلاکاردهایی خواسته‌های خود را مطرح کردند:

آنها با در دست داشتن بنرها و پلاکاردهایی خواسته‌های خود را مطرح کردند:

معلم زندانی آزاد باید گردد

زندان جای  معلم نیست

سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن

حق ایجاد و به‌رسمیت شناخته شدن تشکل مستقل، تجمع، اعتصاب و آزادی بیان فارغ از شرایط امنیتی

نیاز کنونی ما تشکل مستقل همه بازنشستگان است تا نمایندگان واقعی خود را بشناسند.

این خبر تکمیل می‌شود.

 

 تجمع بازنشستگان در مقابل وزارت کار

تجمع بازنشستگان در مقابل وزارت کار

 تجمع بازنشستگان در مقابل وزارت کار

تجمع بازنشستگان در مقابل وزارت کار

 تجمع بازنشستگان در مقابل وزارت کار

تجمع بازنشستگان در مقابل وزارت کار

 تجمع بازنشستگان در مقابل وزارت کار

تجمع بازنشستگان در مقابل وزارت کار

 تجمع بازنشستگان در مقابل وزارت کار

تجمع بازنشستگان در مقابل وزارت کار

 تجمع بازنشستگان در مقابل وزارت کار

تجمع بازنشستگان در مقابل وزارت کار

 تجمع بازنشستگان در مقابل وزارت کار

تجمع بازنشستگان در مقابل وزارت کار

 

تجمع معلمان و بازنشستگان فرهنگی در تهران ۴شهریور۹۸

تجمع معلمان و بازنشستگان فرهنگی در تهران ۴شهریور۹۸

تجمع معلمان و بازنشستگان فرهنگی در تهران ۴شهریور۹۸

تجمع معلمان و بازنشستگان فرهنگی در تهران ۴شهریور۹۸

تجمع معلمان و فرهنگیان بازنشسته مقابل وزارت کار رژیم در تهران

تجمع معلمان و فرهنگیان بازنشسته مقابل وزارت کار رژیم در تهران

تجمع معلمان و فرهنگیان بازنشسته مقابل وزارت کار رژیم در تهران

تجمع معلمان و فرهنگیان بازنشسته مقابل وزارت کار رژیم در تهران

تجمع معلمان و فرهنگیان بازنشسته مقابل وزارت کار رژیم در تهران

تجمع معلمان و فرهنگیان بازنشسته مقابل وزارت کار رژیم در تهران

 

تجمع معلمان و بازنشستگان فرهنگی در تهران ۴شهریور۹۸

تجمع معلمان و بازنشستگان فرهنگی در تهران ۴شهریور۹۸

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/fbdfa84b-7dff-409a-a47d-6cd6fc166a88"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات