728 x 90

تجمع مردم دهگلان در مقابل منزل شهید قیام محسن نیازی و سر دادن شعار: «مرگ بر خامنه‌ای»

اولین سالگرد شهید قیام محسن نیازی
اولین سالگرد شهید قیام محسن نیازی

امروز دوشنبه ۲۹آبان مردم دهگلان در برگزاری اولین سالگرد شهید قیام محسن نیازی در دهگلان مقابل منزل خانواده نیازی تجمع کرده و شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادند.

مردم دهگلان در واکنش به فشار نهادهای ضدامنیتی رژیم و جلوگیری از حضور خانواده بر سر مزار فرزندش شعار شهید نمی‌میرد و مرگ بر خامنه‌ای سر دادند.

دهگلان -  تجمع  مردم در سالگرد شهید قیام محسن نیازی و شعار مرگ بر خامنه ای-۲۹ آبان 

دهگلان -  تجمع  مردم در سالگرد شهید قیام محسن نیازی با شعار شهید نمی میرد -۲۹ آبان

محسن نیازی

محسن نیازی

برگزاری مراسم اولین سالگرد شهید قیام محسن نیازی با وجود بستن جادە بە سمت آرمستان شهر دهگلان با حضور خانوادە وی.

پدر محسن نیازی با استمداد از کتاب قرآن برای نابودی قاتلین و جنایتکاران فرزندش دعا کرد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/202a95d6-1f1e-4ff6-832c-4770886ae0fb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات