728 x 90

تجمع مالباختگان(غارت‌شدگان) کاسپین در تهران ۶ اسفند ۹۷ + فیلم و عکس

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین وابسته به سپاه پاسداران مقابل دادسرای عمومی رژیم در تهران امروز دوشنبه ۶ اسفند ۹۷ با شعار:
دستهای پشت پرده با پول ما چه کرده
برگشتی پرونده یک ماه دو ماه نه یکساله دوساله
حتی اگر بمیرم زیر ستم نمیرم
ملت همه بدونند پول ما را دزدیدن
چه تدبیر قشنگی غارت و ناامیدی
دولت بی‌درایت مردمو کرده غارت
حاصل دولت ما غارت و اختلاسه
ملت ما راضیه ظلم و ستم عالیه
ظلمو دارند می‌بینند هیچ پاسخی نمیدن
ملت غارت می‌کنند هیچ پاسخی نمیدن
به ما خیانت می‌کنند هیچ پاسخی نمی‌دند
دادگاه تشکیل نمیدن هیچ پاسخی نمیدن
چه دستهای تو کاره دادگاه تشکیل نمیشه

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران ۶اسفند ۹۷

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران ۶اسفند ۹۷

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران ۶اسفند ۹۷

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران ۶اسفند ۹۷

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران ۶اسفند ۹۷

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران ۶اسفند ۹۷

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران ۶اسفند ۹۷

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران ۶اسفند ۹۷

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران ۶اسفند ۹۷

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران ۶اسفند ۹۷

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران ۶اسفند ۹۷

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران ۶اسفند ۹۷

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران ۶اسفند ۹۷

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران ۶اسفند ۹۷