728 x 90

تجمع غارت‌شدگان مؤسسه‌های غارتگر (کاسپین - البرز ایرانیان - ثامن‌الحجج) در تهران + فیلم و عکس

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه‌های غارتگر در تهران - ۱۷تیر۹۸
تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه‌های غارتگر در تهران - ۱۷تیر۹۸

روز دوشنبه ۱۷تیر ۹۸غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران و البرز ایرانیان و ثامن‌الحجج در اعتراض به غارت سرمایه یک عمرشان در مقابل دادستانی رژیم آخوندی در تهران تجمع کردند.

غارت‌شدگان شعار می‌دادند:

  • ای دولت بی‌غیرت سه ساله شد شکایت
  • ارزش پول ما رفت سه ساله شد شکایت
  • زندگی امان فنا رفت سه ساله شد شکایت
  • دولت ور شکسته رو پول ما نشسته
  • کاسپین دزدی کرده دولت حمایت کرده
  • تمام نشد خیانت ارزش پول ما رفت
  • دلار شد چند برابر ارزش پول ما رفت
  • طلا شد چند برابر ارزش پول ما رفت

تجمع غارت‌شدگان مؤسسه‌های غارتگر در تهران

تجمع غارت‌شدگان مؤسسه‌های غارتگر در تهران

تجمع غارت‌شدگان مؤسسه‌های غارتگر در تهران

تجمع غارت‌شدگان مؤسسه‌های غارتگر در تهران

تجمع غارت‌شدگان مؤسسه‌های غارتگر در تهران

تجمع غارت‌شدگان مؤسسه‌های غارتگر در تهران

تجمع غارت‌شدگان مؤسسه‌های غارتگر در تهران

تجمع غارت‌شدگان مؤسسه‌های غارتگر در تهران

تجمع غارت‌شدگان مؤسسه‌های غارتگر در تهران

تجمع غارت‌شدگان مؤسسه‌های غارتگر در تهران

تجمع غارت‌شدگان مؤسسه‌های غارتگر در تهران

تجمع غارت‌شدگان مؤسسه‌های غارتگر در تهران