728 x 90

تجمع سراسری بازنشستگان مقابل مجلس ارتجاع با تصاویر شهدای قیام + فیلم و عکس

تجمع بازنشستگان مقابل مجلس با تصاویر شهدای قیام
تجمع بازنشستگان مقابل مجلس با تصاویر شهدای قیام

روز دوشنبه دوم دی ۹۸مطابق فراخوان قبلی برای تجمع سراسری در حمایت از بازنشستگان، جمعی از بازنشستگان در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند. آنها تراکتهای اعتراضی در دست داشتند. روی یکی از آنها نوشته شده بود:

پاسخ مطالبات‌ مردم زندان و گلوله نیست

تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم

تجمع بازنشستگان مقابل مجلس با تصاویر شهدای قیام

تجمع بازنشستگان مقابل مجلس با تصاویر شهدای قیام

 

قیام

 

غارت‌شدگان

 

 

 

فریاد اعتراض بازنشستگان
 

تجمع سراسری بازنشستگان مقابل مجلس ارتجاع

تجمع سراسری بازنشستگان مقابل مجلس ارتجاع

 

 

 

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین و آرمان در تهران

روز دوشنبه ۲دی ۹۸غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران و مؤسسه آرمان در اعتراض به غارت دارایی شان، مطابق فراخوان قبلی، در مقابل قوه قضاییه آخوندی تجمع کردند.

تکمیلی تجمع بازنشستگان جلوی مجلس ارتجاع

 

در تجمع بازنشستگان در مقابل مجلس روز دوشنبه ۲دی۹۸یکی از سخنگویان بازنشستگان سخنرانی کرده و گفت:

«... ما در خیابان‌ها داد می‌زنیم که آقا ما از شما گدایی نمی‌کنیم. ماحق‌مان را می‌خواهیم. ما ای دولت از شما طلبکاریم. همه ما سی سال توی این مملکت زحمت کشیدیم....این مأموران امنیتی به سینه‌های معلمان و به سینه‌های پدران مشت زدند... »

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ea12b8ab-8f3e-4778-9f05-0b34ed36320a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات