728 x 90

تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد علوم تحقیقات برای یادبود قربانیان حادثه اتوبوس

تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد علوم تحقیقات برای یادبود قربانیان حادثه اتوبوس
تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد علوم تحقیقات برای یادبود قربانیان حادثه اتوبوس

جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد علوم تحقیقات صبح امروز چهارشنبه ۵دی۹۷ با روشن کردن شمع جلوی درب این دانشگاه یادبود قربانیان حادثه اتوبوس را گرامی دانستند. و با خانواده‌ها و دوستان آنان اعلام همدردی کردند.

تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد علوم تحقیقات برای یادبود قربانیان حادثه اتوبوس

تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد علوم تحقیقات برای یادبود قربانیان حادثه اتوبوس

 

تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد علوم تحقیقات برای یادبود قربانیان حادثه اتوبوس

تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد علوم تحقیقات برای یادبود قربانیان حادثه اتوبوس

تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد علوم تحقیقات برای یادبود قربانیان حادثه اتوبوس

تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد علوم تحقیقات برای یادبود قربانیان حادثه اتوبوس