728 x 90

تجمع خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام زندان قزلحصار در اعتراض به اعدام‌های گسترده

تجمع خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام زندان قزلحصار
تجمع خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام زندان قزلحصار

جمعی از بستگان زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار روز یکشنبه ۲۸آبان در اعتراض به حکم اعدام عزیرانشان در مقابل قضاییه جلادان در تهران تجمع کردند.

مأموران جنایتکار خامنه‌ای خانواده‌های زندانیان را وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار داده و چند تن را دستگیر کردند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5bd1af53-ecb3-4fcb-91f7-eb27cb1e13d9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات