728 x 90

تجمع خانواده‌های زندانیان مقابل زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه - تجمع خانواده‌ زندانیان ۹فروردین ۹۹
زندان مرکزی ارومیه - تجمع خانواده‌ زندانیان ۹فروردین ۹۹

روز شنبه ۹فروردین ۹۹ شماری از خانواده‌های زندانیان زندان مرکزی ارومیه در مقابل این زندان تجمع کردند و به خودداری رژیم آخوندی از آزادی زندانیان در بحبوحه شیوع کرونا اعتراض کردند.

تاکنون شماری از زندانیان مبتلا به کرونا در زندان مرکزی ارومیه جان‌ باخته‌اند که باعث نگرانی شدید بستگان آنها شده و در چند زندان در نقاط مختلف کشور نیز ز ندانیان در اعتراض به این شرایط وخیم دست به شورش و فرار زده‌اند.