728 x 90

تجمع بازنشستگان در تهران با شعار "از اهواز تا تهران، زحمتکشان در زندان" + عکس و فیلم

بازنشستگان روز سه‌شنبه ۲۷آذر ۹۷در تهران در اعتراض به فقر در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند. این بازنشستگان از شهرهای مختلف خود را به تهران رسانده و در این تجمع شرکت کرده‌اند.

 

 

بازنشستگان کشوری و پیشکسوتان و پرستاری و بهداشت مقابل مجلس ارتجاع در حمایت از کارگران بازداشت شده  فولاد اهواز  شعار می‌دهند و خواستار آزادی کارگران و معلمان زندانی هستند.

در این تجمع بازنشستگان شعار می‌دهند:

مجلس حمایت میکند، دولت خیانت میکند

کارگران فولاد آزاد باید گردند

کارگر زندانی آزاد باید گردد

فریاد فریاد از این همه بیداد

دشمن ما همین جاست دروغ می گن آمریکاست

معلم زندانی آزاد باید گردد
کارگر زندانی آزاد باید گردد
از اهواز تا تهران، زحمتکشان در زندان

 

در مشهد نیز بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشتی و پایین بودن حقوقهایشان مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه رژیم در این شهر تجمع کردند.

آنها پلاکاردهایی در دست دارندکه روی آنها نوشته شده است:

حقوق ما ریالیه هزینه‌ها دلاریه

نه تکریم نه تحقیر معیشت، سلامت

 

تصاویری از تجمع اعتراضی بازنشستگان در اعتراض به فقر مقابل مجلس ارتجاع

تجمع بازنشستگان در تهران در اعتراض به فقر مقابل مجلس ارتجاع

تجمع بازنشستگان در تهران در اعتراض به فقر مقابل مجلس ارتجاع

تجمع بازنشستگان در تهران در اعتراض به فقر مقابل مجلس ارتجاع

تجمع بازنشستگان در تهران در اعتراض به فقر مقابل مجلس ارتجاع

 

تجمع بازنشستگان در تهران در اعتراض به فقر مقابل مجلس ارتجاع

تجمع بازنشستگان در تهران در اعتراض به فقر مقابل مجلس ارتجاع

تجمع بازنشستگان در تهران در اعتراض به فقر مقابل مجلس ارتجاع

تجمع بازنشستگان در تهران در اعتراض به فقر مقابل مجلس ارتجاع

تجمع بازنشستگان در تهران در اعتراض به فقر مقابل مجلس ارتجاع

تجمع بازنشستگان در تهران در اعتراض به فقر مقابل مجلس ارتجاع

تجمع بازنشستگان در تهران در اعتراض به فقر مقابل مجلس ارتجاع

تجمع بازنشستگان در تهران در اعتراض به فقر مقابل مجلس ارتجاع

تجمع بازنشستگان در تهران در اعتراض به فقر مقابل مجلس ارتجاع

تجمع بازنشستگان در تهران در اعتراض به فقر مقابل مجلس ارتجاع

تجمع بازنشستگان در تهران در اعتراض به فقر مقابل مجلس ارتجاع

تجمع بازنشستگان در تهران در اعتراض به فقر مقابل مجلس ارتجاع

تجمع بازنشستگان در تهران در اعتراض به فقر مقابل مجلس ارتجاع

تجمع بازنشستگان در تهران در اعتراض به فقر مقابل مجلس ارتجاع

تجمع بازنشستگان در تهران در اعتراض به فقر مقابل مجلس ارتجاع

تجمع بازنشستگان در تهران در اعتراض به فقر مقابل مجلس ارتجاع

تجمع بازنشستگان در تهران در اعتراض به فقر مقابل مجلس ارتجاع

تجمع بازنشستگان در تهران در اعتراض به فقر مقابل مجلس ارتجاع

تجمع بازنشستگان در تهران در اعتراض به فقر مقابل مجلس ارتجاع

تجمع بازنشستگان در تهران در اعتراض به فقر مقابل مجلس ارتجاع

/strong>

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/998c7686-6122-4ae8-83f6-f822ac136105"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات