728 x 90

تجمع اعتراضی کشاورزان در میدان خوراسکان اصفهان با شعار توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد - سه شنبه 21 فروردین + عکس و فیلم

کشاورزان اصفهان امروز سه‌شنبه 21فروردین برای دومین روز متوالی در میدان خوراسگان تجمع اعتراضی برگزار کردند. کشاورزان معترض خواستار حق آبه هستند.

این تجمع اعتراضی به‌رغم حضور گسترده مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی برگزار شد.

تظاهرکنندگان شعار می‌دادند توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد.

نیروهای سرکوبگر انتظامی در اصفهان  از صبح امروز در وحشت از گسترش اعتراض مردم و  کشاورزان در قالب ۱۰۰موتورسوار در اتوبان کشوری به طرف خوراسکان حرکت کردند. سپس در کنار استخر کردآباد در حالت آماده‌باش برای سرکوب اعتراض کشاورزان متوقف  شدند.