728 x 90

تجمعهای اعتراضی در اراک، قزوین، تهران و اسلامشهر

اراک.تجمع کارگران هپکو -۲۴شهریور۹۸
اراک.تجمع کارگران هپکو -۲۴شهریور۹۸

کارگران هپکوی اراک صبح روز یکشنبه ۲۴شهریور بار دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار تعیین‌تکلیف وضعیت سهامداری شرکت شدند.

کارگران بنری همراه داشتند که روی آن نوشته شده بود: ما کارگران هپکو با صدای بلند فریاد می‌زنیم، خواسته اصلی ما تعیین‌تکلیف سهامداری و مالکیتی شرکت هپکو بعد از ۵سال بلاتکلیفی می‌باشد، نه انتصاب یک مدیر جدید.

 

همچنین صبح امروز جمعی از معلمان که سالهای گذشته برای تدریس به مدارس خارج کشور اعزام شده بودند، اما وزارت آموزش و پرورش رژیم هنوز حقوق آنها را پرداخت نکرده است، برای دومین روز پیاپی مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع‌کنندگان از جمله شعار می‌دادند: ما هستیم، می‌ایستیم، ذلت نمی‌پذیریم و اجرای احکام ما، حق مسلم ماست

 

اسلامشهر:‌ اعتراض کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس 

کارگران دائمی شرکت حمل ونقل جاده یی خلیج فارس برای چندمین بار در اعتراض به تبدیل وضعیت قرارداد کارگران دائمی به پیمانی مقابل دفتر مدیریت شرکت در اسلامشهر تجمع کردند.

 اسلامشهر.دومین روز تجمع کارگران دائمی شرکت حمل‌ و نقل جاده‌یی خلیج‌فارس

اسلامشهر.دومین روز تجمع کارگران دائمی شرکت حمل‌ و نقل جاده‌یی خلیج‌فارس

 

تجمع کارگران کنتورسازی قزوین 

کارگران شرکت کنتورسازی قزوین صبح امروز، مقابل استانداری رژیم در قزوین تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در اعتراض به پرداخت نشدن۲۰ماه حقوق عقب افتاده تجمع کردند.

قزوین.تجمع کارگران کنتورسازی قزوین مقابل استانداری رژیم

قزوین.تجمع کارگران کنتورسازی قزوین مقابل استانداری رژیم

 

اعتراض علیه شهرداری در ارومیه

جمعی از شهروندان در ارومیه روز گذشته شنبه ۲۳شهریور در اعتراض به غصب زمینهایشان توسط شهرداری و فروش آنها تجمع کردند.

ارومیه.تجمع اعتراضی جمعی از شهروندان علیه تصمیم شهرداری رژیم

ارومیه.تجمع اعتراضی جمعی از شهروندان علیه تصمیم شهرداری رژیم