728 x 90

تجمع اعتراضی کادر درمان بیمارستان یاسوج، بازنشستگان دخانیات رشت ومردم مشهد نسبت به گرانی

تجمع اعتراضی کادر درمان بیمارستان دکتر جلیل یاسوج
تجمع اعتراضی کادر درمان بیمارستان دکتر جلیل یاسوج

تجمع اعتراضی کادر درمان بیمارستان دکتر جلیل یاسوج

پرستاران و کارمندان شاغل در بیمارستان خلیل شهرستان یاسوج در اعتراض به پرداخت نشدن ۲۳ماه معوقات و مزایای حقوق پرستاران و عدم تحقق وعده‌های کارگزاران رژیم در اداره بهداشت و درمان شهرستان یاسوج مقابل ساختمان استانداری رژیم در کهگیلویه و بویر احمد شنبه ۴ مرداد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

آنها روی پلاکارد بزرگی که در دست داشتند نوشته بودند:

کیست ما را یاری کند...

کادر درمان بیمارستان شهید دکتر جلیل خسته‌اند

حمایت‌های روحی و مالی وعده داده شده کجا رفت؟

حق‌مان را می‌خواهیم.

با توجه با اینکه همه پرسنل به‌خاطر مراقبت و درمان بیماران بستری در بیمارستان نمی‌توانستند در این تجمع شرکت کنند، تعدادی از پرستاران و کادر درمانی به‌نمایندگی از طرف سایر همکاران خود در این تجمع حضور پیدا کردند.

-تجمع اعتراضی کادر درمان بیمارستان دکتر جلیل یاسوج

تجمع جمعی از بازنشستگان دخانیات مقابل استانداری رشت

روز شنبه ۴مرداد۹۹، جمعی از بازنشستگان دخانیات رشت در اعتراض به استخدام گزینشی مدیر دخانیات و معاونینش در مقابل استانداری رشت تجمع کردند.

بازنشستگان دخانیات رشت در این تجمع گفتند: «مدیریت دخانیات بیش از ۴۰نفر بازنشسته را دوباره سر کار آوردند. در حالی که فرزندان ما و جوانان تحصیل کرده استان، بیکار هستند.

تجمع اعتراضی جمعی از مردم مشهد نسبت به گرانی در پارک ملت مشهد

جمعی از مردم مشهد در اعتراض به گرانی و وضعیت بد معیشتی درپارک ملت مشهد تجمع اعتراضی برپا کردند. این تجمع با حمله نیروها ی سرکوبگر رژیم روبه‌رو شده و مردم تجمع کننده متفرق شدند (جمعه ۳مرداد).