728 x 90

تجمع پزشکان و پرسنل درمان در تهران

تجمع اعتراضی پزشکان خیابان کارگر شمالی در مورد تهیه واکسن مطمئن و معتبر
تجمع اعتراضی پزشکان خیابان کارگر شمالی در مورد تهیه واکسن مطمئن و معتبر

روز یکشنبه ۲۱دی پزشکان کارگر شمالی برای پیگیری تهیه واکسن مطمئن و معتبر و در اعتراض به

گسترش اعتیاد داروخانه‌ای طرح دکتر شانه‌ساز مسئول سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت رژیم ،تجمع اعتراضی برگزار کردند.