728 x 90

تجمع اعتراضی پرسنل اورژانس ۱۱۵ مشهد و کادر علوم پزشکی مشهد

تجمع اعتراضی پرسنل اورژانس ۱۱۵ مشهد
تجمع اعتراضی پرسنل اورژانس ۱۱۵ مشهد

تجمع اعتراضی پرسنل اورژانس ۱۱۵ مشهد

روز یکشنبه ۳ اسفند، جمعی از پرسنل اورژانس ۱۱۵ و نیروهای شرکتی مشهد در اعتراض به اجرا نشدن فوق‌العاده و قانون ارتقاء بهره‌وری، در محوطه دانشگاه علوم پزشکی مشهد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

-مشهد. تجمع اعتراضی پرسنل اورژانس ۱۱۵ مشهد

تجمع کادر علوم پزشکی مشهد

روز یکشنبه ۳ اسفند ماه، نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (‌کادر پزشکی شرکتی)، نسبت به عدم اختصاص فوق‌العاده ویژه، در محوطه ساختمان ستاد این دانشگاه، تجمع اعتراضی برپا کردند. آنان شعار می‌دادند:

«فوق العاده ویژه، حق ماست حق ماست».

«ما کادر درمان هستیم، چه شرکتی چه رسمی».