728 x 90

تجمع اعتراضی پارچه فروشان بازار تهران، معلمان مدارس خارج از کشور، رانندگان خطوط بی‌آرتی شرکت واحد و کارگران کنتورسازی قزوین

تجمع اعتراضی جمعی از معلمان مدارس خارج از کشور
تجمع اعتراضی جمعی از معلمان مدارس خارج از کشور

اعتصاب پارچه فروشان بازارتهران

روز سه شنبه ۳۱تیر، پارچه فروشان بازار تهران در اعتراض به بی ثباتی بازار و بی کفایتی رژیم در کنترل بازار دست به اعتصاب زده و مغازه ها را بستند.

ساعت ۱۰صبح سه شنبه تمامی کرکره های پارچه فروشان بازار تهران پایین بود.

تجمع اعتراضی جمعی از معلمان مدارس خارج از کشور

روز سه‌شنبه ۳۱تیر جمعی از معلمان مدارس خارج از کشور برای پیگیری مطالباتشان مقابل ساختمان قضاییه رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند. بخشی از حقوق معلمان اعزامی به مدارس خارج کشور که باید به‌صورت ارزی پرداخت می‌شد، پس از سال‌ها تأخیر واریز نشده و پس از شکایت معلمان از وزارت آموزش و پرورش و پیگیری بسیار، حکم صادره به‌گونه‌یی است که اولاً تعداد زیادی را (کسانی که ارز غیر از یورو دریافت می‌کرده‌اند) در بر نمی‌گیرد و ثانیا تصمیم دارند به مشمولان به‌صورت یک‌طرفه معادل ریالی یورو را با نرخ جهانگیری (۴۶۵۰ تومان) پرداخت کنند!

-هران.تجمع اعتراضی جمعی از معلمان مدارس خارج از کشو

رانندگان خطوط بی‌آرتی شرکت واحد به نشانه اعتراض چراغ های اتوبوس‌هایشان را روشن کردند

تعدادی از رانندگان خطوط سامانه یک و سامانه چهار به نشانه اعتراض به عدم پرداخت حقوق سه‌شنبه ۳۱تیر چراغ های اتوبوسهایشان را روشن کردند، .

عوامل حراست و ناحیه خطوط بی‌آرتی با حضور در چهاراه ولیعصر با تهدید از رانندگان می‌خواستند تا چراغ های اتوبوس هایشان را خاموش کنند .
رانندگان شرکت واحد سالهاست که حقوق و دستمزدشان را در بیست و هفتم هرماه دریافت می‌کردند اما از زمان مدیریت جدید حقوقشان همه ماهه با تأخیر پرداخت گردیده است.

-رانندگان خطوط بی‌آرتی شرکت واحد

تجمع اعتراض کارگران کنتورسازی مقابل استانداری قزوین

روز سه‌شنبه ۳۱ تیرماه ۹۹ کارگران شرکت کنتورسازی قزوین به‌دلیل پرداخت نشدن ۲۶ماه معوقات کارگری، مقابل استانداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند

کارگران شرکت کنتورسازی قزوین چندین سال است که با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی دچار مشکلات فراوانی شده‌اند و هنوز مشکلات این کارگران حل نشده و معوقات آنها پرداخت نشده است.

-عکس از آرشیو تجمع کارگران کنتورسازی قزوین

عکس از آرشیو تجمع کارگران کنتورسازی قزوین