728 x 90

تجمع اعتراضی معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم + عکس و فیلم

روز شنبه ۱۳مهر ۹۸ معلمان و بازنشستگان فرهنگی مطابق فراخوان قبلی در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم در تهران تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان تراکتهایی در دست داشتند که روی آنها خواسته‌های و اعتراضات‌شان نوشته شده بود:

 • جای معلم زندان نیست
 • معلمان زندانی را آزاد کنید
 • نه دزدی نه ذلت این است شعار ملت
 • خط فقر ۷میلیون حقوق ما ۲میلیون
 • نه تبعید نه زندان دیگر اثر ندارد
 • لغو خصوصی‌سازی‌ها لغو فساد و رانت‌خواری خواسته بازنشستگان
 • حق ایجاد و به‌رسمیت شناخته شدن تشکل مستقل، تجمع، اعتصاب و آزادی بیان فارغ از شرایط امنیتی
 • دست از خصوصی‌سازی مدارس بردارید
 • درمان رایگان خواسته بازنشستگان
 • قطع عائله‌مندی بانوان مجرد غیرقانونی است.
 • ما خواهان بیمه کارآمد و جامعه هستیم
 • تامین مسکن مناسب برای همه بازنشستگان

 

لازم به یادآوری است روز پنجشنبه ۱۱مهر۹۸ فرهنگیان اصفهان و تبریز در اعتراض پرداخت نشدن مطالباتشان مقابل آموزش و پرورش تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان تراکتهایی در دست داشتند که روی آنها از جمله نوشته شده بود:

 • جنگ‌افروزی را رها کن فکری بحال ما کن
 • معلم می‌میرد تبعیض نمی‌پذیرد
 • عدالت عدالت این است شعار ملت
 • تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم

تهران.تجمع اعتراضی معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم - ۱۳مهر۹۸

تهران.تجمع اعتراضی معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم - ۱۳مهر۹۸

تهران.تجمع اعتراضی معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم - ۱۳مهر۹۸

تهران.تجمع اعتراضی معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم - ۱۳مهر۹۸

تهران.تجمع اعتراضی معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم - ۱۳مهر۹۸

تهران.تجمع اعتراضی معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم - ۱۳مهر۹۸

تهران.تجمع اعتراضی معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم - ۱۳مهر۹۸

تهران.تجمع اعتراضی معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم - ۱۳مهر۹۸

تهران.تجمع اعتراضی معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم - ۱۳مهر۹۸

تهران.تجمع اعتراضی معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم - ۱۳مهر۹۸

تهران.تجمع اعتراضی معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم - ۱۳مهر۹۸

تهران.تجمع اعتراضی معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم - ۱۳مهر۹۸

تهران.تجمع اعتراضی معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم - ۱۳مهر۹۸

تهران.تجمع اعتراضی معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم - ۱۳مهر۹۸

تهران.تجمع اعتراضی معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم - ۱۳مهر۹۸

تهران.تجمع اعتراضی معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم - ۱۳مهر۹۸

تهران.تجمع اعتراضی معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم - ۱۳مهر۹۸

تهران.تجمع اعتراضی معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم - ۱۳مهر۹۸

تهران.تجمع اعتراضی معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم - ۱۳مهر۹۸

تهران.تجمع اعتراضی معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم - ۱۳مهر۹۸

تهران.تجمع اعتراضی معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم - ۱۳مهر۹۸

تهران.تجمع اعتراضی معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم - ۱۳مهر۹۸

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات