728 x 90

تجمع اعتراضی مردم بهبهان

تجمع اعتراض در بهبهان
تجمع اعتراض در بهبهان

جمعی از مردم بهبهان در اعتراض به بیکاری و استخدام نیروهای غیربومی در پالایشگاه بید بلند ۲ خلیج‌فارس، در مقابل محل جمعه‌بازار رژیم تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان پلاکاردها و تراکتهایی با این مضامین حمل می‌کردند:‌ «زندان را می‌پذیریم ذلت نمی‌پذیریم، ما تشویش کننده اذهان عمومی و نشر اکاذیب نیستیم فقط حقمان را می‌خواهیم و کیست ما را یاری کند».