728 x 90

تجمع اعتراضی مردم استان چهارمحال و بختیاری در اعتراض به غارت منابع آبی توسط مافیای سپاه پاسداران

هشدار کفن پوشان چهارمهال بختیاری به مافیای آب
هشدار کفن پوشان چهارمهال بختیاری به مافیای آب

روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۹ مردم استان چهارمحال و بختیاری در اعتراض به غارت منابع آبی توسط مافیای سپاه پاسداران، در مقابل سازمان آب در شهر کرد تجمع کردند. یکی از کشاورزان تجمع کننده می‌گفت اگر بمیرم بهتر از این است که آب را از ما بگیرند.

روی بنر بزرگی که در دست تجمع‌کنندگان بود، به مردم خوزستان فراخوان داده بودند که بپاخیزند. روی این بنر نوشته شده بود: «با حفر تونل بهشت‌آباد همه کارون را خواهند برد. خوزستان بپا خیز».

یکی از تجمع‌کنندگان می‌گفت: «....به مافیای آب اصفهان اخطار می‌دهیم که قبل از آتش به اختیار عمل کردن مردم چهارمحال دست از لابی‌گری بردارد..»..

بعضی از تجمع‌کنندگان کفن پوشیده بودند.