728 x 90

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مؤسسه ثامن در تهران

صبح امروز سه‌شنبه ۲۱خرداد۹۸ جمعی از غارت‌شدگان مؤسسه سکه ثامن در مقابل دادسرای عمومی رژیم در نزدیکی بازار بزرگ تهران، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع‌کنندگان شعار می‌دادند:

یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مؤسسه ثامن در تهران

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مؤسسه ثامن در تهران

 

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مؤسسه ثامن در تهران

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مؤسسه ثامن در تهران