728 x 90

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مقابل مجلس ارتجاع + فیلم

به دنبال فراخوان قبلی، غارت‌شدگان مؤسسات مالی امروز دوشنبه ۱۷اردیبهشت۹۷ در اعتراض به غارت داراییهای خود در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند.

غارت شدگان شعار می‌دادند: انتظامی به گوش باش مالباخته ام نه اوباش/ مردم ما پلیس میخوان پلیس با غیرت میخوان.

غارت‌شدگان در تهران روز گذشته نیز در خیابان میرداماد در مقابل بانک مرکزی  روی زمین نشستند و مانع تردد خودروها می‌شدند. غارت‌شدگان به‌رغم حضور مأموران یکان ویژه شعار می‌دادند: نگردید نگردید دشمن ما همین جاست.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات