728 x 90

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان شرکت ریگان خودرو مقابل وزارت صمت

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان شرکت ریگان خودرو
تجمع اعتراضی غارت‌شدگان شرکت ریگان خودرو

مالباختگان شرکت ریگان خودرو مقابل وزارت صمت امروز یکشنبه ۱۰بهمن جهت مطالبات خودشان تجمع اعتراضی برپا کردند.

این هموطنان غارت‌شده، از سال۹۷ به شرکت‌های ریگان خودرو و شهر خودرو برای خرید خودرو پول داده‌اند اما نه خودرویی دریافت کرده‌اند نه پولشان را پس داده‌اند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/95d41079-4d9e-453e-b484-6012dc3bc87b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات