728 x 90

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان سهامدار بورس با شعار «ما دیگه رای نمیدیم عدالتی ندیدیم»

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان سهامدار بورس
تجمع اعتراضی غارت‌شدگان سهامدار بورس

سهامداران غارت شده بورس برای سرمایه‌های به یغما رفته خود روز دوشنبه ۱۶فروردین مقابل مجلس ارتجاع دست به تجمع اعتراضی زدند و  خواهان رسیدگی به خواسته‌های خود شدند.

آنها در این تجمع شعار می‌دادند: 

من دیگه رأی نمی‌دم از بس دروغ شنیدم

ما دیگه رأی نمی‌دیم عدالتی ندیدیم

سازمان (بورس) خیانت می‌کنه دولت حمایت می‌کنه

بورس ما بورس ما کوره پول سوز ما

 

تجمع  غارت شدگان سهامدار بورس مقابل مجلس ارتجاع
دژپسند  دژپسند  استعفا استعفا   
مسئول بی لیافت نمی خوایم نمی خوایم

گریه های مادر یکی از سهامداران مقابل مجلس امروز فرزند ایشون  ۷۰ درصد سرمایه اش توسط دولت غارت شده است.

فیلم دیگری از تجمع امروز سهامداران مقابل مجلس  ارتجاع 
ما دیگه رأی نمیدیم! عدالتی ندیدیم!"