728 x 90

تجمع اعتراضی عشایر سنگسر سمنان نسبت به کمبود نهاده دامی

تجمع اعتراضی عشایر سنگسر سمنان نسبت به کمبود نهاده دامی
تجمع اعتراضی عشایر سنگسر سمنان نسبت به کمبود نهاده دامی

روز چهارشنبه ۱۹آذر، عشایر سنگسر سمنان در اعتراض به کمبود خوراک برای دام‌هایشان تجمع کردند. معترضان گفتند از دو ماه پیش از دولت درخواست نهاده دامی کرده‌اند ولی پاسخی نگرفته‌اند و دامهایشان در حال تلف شدن است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/14a38cb9-c7eb-4970-982e-97d0b6b16ba9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات