728 x 90

تجمع اعتراضی دستفروشان آبادان و هجوم مردم روستای شاکریه دشت آزادگان به مأموران رژیم

‌تجمع اعتراضی دستفروشان در آبادان

دستفروشان منتهی به خیابان امیری در آبادان، در اعتراض به برچیده شدن بساطشان برای چهارمین روز متوالی دست به تجمع زدند. آنها بنری در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود:

گناه ما جوانان بیکار شهر چیست؟

 

هجوم مردم روستای شاکریه دشت آزادگان به مأموران رژیم

مردم روستای شاکریه شهرستان دشت آزادگان شامگاه پنجشنبه ۱۸بهمن۹۷ به مأموران رژیم که قصد باز کردن سیل بند به سمت شاکریه را داشتند هجوم بردند و آنها را وادار به فرار کردند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات