728 x 90

تجمع اعتراضی داوطلبان کنکور در جلو سازمان سنجش و حضور نیروهای سرکوبگر

سازمان سنجش آموزش کشور
سازمان سنجش آموزش کشور

سازمان سنجش در اقدامی شگفت‌آور به‌خاطر مشکلی که در سیستمش به‌وجود آمده، رشته‌ٔ کنکور هزاران نفر را اشتباه ثبت کرده و بعد داوطلبان را اجبار کرده آزمون همان رشته اشتباه را بدهند!
برای مثال کسی که مدتها برای کنکور انسانی درس خوانده و تلاش کرده، در روز کنکور مجبور شده آزمون ریاضی بدهد! اما باز هم داستان به اینجا ختم نمی‌شود.
داوطلبان امروز ۱۰تیر در اعتراض به این اشتباه جلو سازمان سنجش تجمع اعتراضی کردند و این سازمان در پاسخ به نگرانی آنها نسبت به آینده‌شان و به جای تلاش برای جبران این اشتباه، برای داوطلبان معترض، نیروی سرکوبگر فرستاده است.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/88e50354-1f3e-41eb-98ed-9f8bb0ab44c1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات